yeniçeri
Büyüt
Karakullukçu En Kıdemsiz Yeniçeri EriUsta Küçük Rütbeli Yeniçeri SubayıKarakullukçu 

Sözlükte "yeniçeri" ne demek?

1. Orhan gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362'de) kurulan, ii. mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) osmanlı ımparatorluğunun piyade asker sınıfı.
2. Bu asker sınıfından olan er.

Yeniçeri kelimesinin ingilizcesi

[Janissary] n. janissary, janizary